X
X

Select Your Currency

Türk Lirası $ US Dollar Euro

How do I configure a cronjob?

Bu bilgi PHP ayrıştırıcısının (/path/to/php/parser) yolundan bahseder. Regtr için bu:

/usr/local/bin/php -q -f

Php 7 alan adları için şunları kullanmanız gerekecek: 

/usr/local/php70/bin/php70 - q -f

Cronjob'ınız (Komut alanına girdiğiniz kısım) aşağıdaki gibi görünecektir:

/usr/local/bin/php -q -f /home/ *kullanıcı adınız* /domains/ *alan adınız* /public_html/cronjob_file >/dev/null 2>&1

wget yoluyla yöntem yerine her zaman yukarıda belirtilen satırı kullanmanızı öneririz.

Can't find the information you are looking for?

Create a Support Ticket
Did you find it useful?
(317 times viewed / 0 people found it helpful)